Home > Village > History > Elders During Turkish Rule

COMMUNITY OF AGIOS GEORGIOS
ELDERS DURING THE TURKISH OCCUPATIONYEAR
1890 Demetrios Frazelas and Ioannis Zimnis.
1891 Demetrios Vekios and Ioannis Kakarides.
1892 Demetrios Monis and Georgios Papaemmanuel.
1893 Kostis Sakoulas and Sarantis Psyllos.
1894 Nikolaos Soukas and Panagiotis Patounas.
1895 Stamatis Patounas and Georgios Xenias.
1896 Hatzi Lambrinos Pouleres and Mihalis Kostaris.
1897 Ioannis Sahlanis and Kostis Kostaris.
1898 Panagiotis Patounas and Stavris Mamas.
1899 Panagiotis Patounas and Kostis Kourgelis.
1900 Ioannis Monis and Pantelis Patounas.
1901 Hatzi Nikolis Hahalis and Stamatis Mpagiasklis.
1902 Mihalis Dellas and Kostis Patounas.
1903 Konstantinos Prieus and Antonis Dellas.
1904 Diamantis Patounas and Panagiotis Dellas.
1905 - 1906 Stamatis Patounas and Sarantis Psyllos.
1906 - 1907 Georgios Kostaridis and Ioannis Barlis.
1907 - 1908 Georgios Vekios and Ioannis Torakis.
1908 - 1909 Eleftherios Koutelos and Nikolaos Mereos.
1909 Diamantis Papanikolas and Georgios Xenias.
1910 - 1911 Panagiotis Dellas and Antonios Foustanas.
1912 - 1913 STEWARTS - Stamatis Patounas and Kostis Kalargiros.


Source: Stelios Leont. Stafyleras,
"Prosfora timis s' ekeinous pou yperetisan kai yperetoun ti Hio"
Chios 1984